درباره‌اسمارت


برنامه‌ریزی

اسمارت با بررسی از وضعیت موجود مراکز و آمار بیماران مراجعه کننده، قادر است نیاز سنجی جامعی را در محور توسعه زیر ساخت‌ها، نیروی انسانی، ماشین، لوازم مصرفی و ... برای مراکز درمانی به‌انجام رساند.

مشاوره

پیش نیاز برنامه‌ریزی، خدمات مشاوره برای پیشنهاد شیوه‌ها و ملزومات بهبود وضعیت است. اسمارت عضو فعال کنسرسیوم می‌باشد که پس از بررسی وضعیت موجود و نیاز سنجی، مشاوره خود را ارائه می‌دهد.

توسعه

مکان یابی، احداث بخش دیالیز در قالب بیمارستان یا کلینیک تخصصی روزانه، تجهيز و استاندارد سازی بخش دياليز در فضاي بيمارستاني از مجموعه خدمات توسعه شده توسط شرکت اسمارت می‌باشد.

آموزش

آموزش‌های درمانی تحت مدیریت شرکت اسمارت به مراکزدرمانی ارائه می‌شود .امروزه در فرایند دیالیز محصولاتی متنوع با کارکرد های مختلف تولید می‌شوند .بنابر این آشنایی و کاربرد صحیح محصولات در مسیر درمان بیش از پیش ضروری می نماید.

ویترین انتشارات

در این مجموعه می خوانید :

هرم غذایی

دریافت میزان مناسب انرژی و پروتئین

سدیم و الکترولیت‌ها

فسفر و کلسیم

پتاسیم

ویتامین‌ها و مواد معدنی

موارد کاربردی مهم در انتخاب و مصرف مواد غذایی

این مجموعه، مرجع اطلاعاتی غنی برای پرستاران بخش‌های دیالیز به شمار می‌رود و دربردارنده مجموعه مقالات تخصصی پزشکان متخصص و کارشناسان پرستاری است که پیش از این توسط اداره بیماری‌های خاص وزارت بهداشت و درمان منتشر می‌شد.

مراکز دیالیز اسمارت


بخش دیالیز درمانگاه حضرت علی

-تاریخ شروع به‌کار : 31/06/1392

بخش دیالیز بیمارستان امی‌ر المومنین

- تاریخ شروع به‌کار : 31/06/1392

اخبار کنسرسیوم دیالیز ایران

اخبار رسانه‌ها

پیشخوان آمار دیالیز

اعضای کنسرسیوم

اعضای ‌کنسرسیوم دیالیز ایران در عرصه‌های مختلف تولید، تأمین محصولات و تجهیزات دیالیز و نیز ارائه خدمات کلینیکی و درمانی فعالیت می‌کنند. در حال حاضر کنسرسیوم با 9 عضو به جامعه پزشکی کشور خدمت می‌کند.

نهادهای همکار