پیشینه

شرکت ثمین طب سروش (اسمارت)، عضوی از کنسرسیوم دیالیز ایران است که در سال 1390 تأسیس شد و از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد.

ماموریت و اهداف

اسمارت ارائه خدمات درمانی دیالیز با کیفیت بالا و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی را عهده دار است. این شرکت با آموزش پرستاران و تدوین و ترویج الگوهای مناسب مدیریت درمان، ارتقای خدمات درمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران را به ‌ارمغان می‌آورد. در این راستا، این شرکت چندین بخش دیالیز را در تهران راه‌اندازی کرده ‌است که دیالیز را با بالاترین کفایت (Kt/v) ارائه می‌کند. شرکت اسمارت با احداث، راه‌اندازی و تجهیز مراکز، توسعه‌ی زیرساخت‌ها را نیز بر عهده دارد. علاوه بر آن، بررسی تجربیات جهانی و تدوین و ترویج الگوهای استاندارد مدیریت مراکز دیالیز از دیگر فعالیت‌های شرکت اسمارت است.

 

برنامه ریزی

خدمات برنامه‌ریزی شرکت اسمارت دربردارنده نیاز سنجی و ارائه طرح و برنامه به مراکز درمانی است که در راستای بهبود و ارتقای خدمات دیالیز در هر مرکز انجام می‌شود. مراکز درمانی در مقاطع مختلف با نیازهای متعددی روبه‌رو هستند که با توجه به منابع مالی قادر به تأمین بخشی از آنها هستند. به ‌این ترتیب ممکن است بررسی جامع یا دورنمای روشنی از شرایط امروز و آینده خودنداشته باشند. کنسرسیوم دیالیز ایران با بررسی از وضعیت موجود مراکز و آمار بیماران مراجعه کننده، قادر است نیازسنجی جامعی را در محور توسعه زیر ساخت‌ها، نیروی انسانی، ماشین، لوازم مصرفی و غیره برای مراکز درمانی به ‌انجام رساند و با برآورد بودجه مورد نیاز، برنامه مدونی را به آن مرکز ارائه کند. با این رویکرد، هزینه‌ها نیز به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد و مدیریت مراکز و بخش‌های دیالیز با اطلاعات کامل و نگاه کارشناسی قادر به ‌ارتقای شرایط و کیفیت خدمات مرکز تحت مدیریت خود خواهند بود.

توسعه

اسمارت برای توسعه مراکز درمانی خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

  • مکان یابی و احداث بخش دیالیز در قالب بیمارستان یا کلینیک تخصصی روزانه
  • تجهيز و استاندارد سازی بخش دياليز در فضاي بيمارستاني

در این راستا تاکنون احداث بخش‌های دیالیز بیمارستان امیرالمومنین دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، اهواز، مراغه، گرگان و یزد در کارنامه فعالیت‌های اسمارت درج شده‌است.

مشاوره

پیش نیاز برنامه‌ریزی برای بهبود و ارتقای وضعیت مراکز دیالیز، خدمات مشاوره برای پیشنهاد شیوه‌ها و ملزومات بهبود وضعیت است. شرکت اسمارت عضو فعال کنسرسیوم در این عرصه ‌است که پس از بررسی وضعیت موجود و نیاز سنجی، مشاوره خود را در محورهای زیر ارائه می‌دهد:

آموزش

آموزش‌های درمانی تحت مدیریت شرکت اسمارت به مراکزدرمانی ارائه می‌شود. امروزه در فرایند دیالیز محصولاتی متنوع با کارکردهای مختلف تولید می‌شوند. بنابر این آشنایی و کاربرد صحیح محصولات در مسیر درمان بیش از پیش ضروری می‌نماید. همچنین آموزش شیوه‌های مدیریت بخش‌های دیالیز، کیفیت و کفایت دیالیز، مراقبت‌های پرستاری، تغذیه در دیالیز و غیره در رده نیازهای آموزشی پرستاران است. از این رو، آموزش‌های تخصصی و ارتقای دانش کاربردی پرستاران، یکی از ارکان تحول مدیریت درمان است که به ‌ابتکار شرکت اسمارت برنامه‌ریزی شده و در مراکز درمانی کشور ترویج یافته ‌است. در این برنامه، تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص برای مدیریت و خدمات استاندارد پرستاری در بخش‌های دیالیز پیش بینی شده‌است. کلاس‌های آموزشی علمی و نظری طبق طرح درس مدون و منطبق با الگوهای جهانی برگزار می‌شود و مدرسین از نیروهای مجرب آموزش‌های پرستاری کشور انتخاب شده‌اند. اسمارت همچنین به منظور انتقال دانش و اطلاعات روز پرستاری ترجمه و تالیف منابع مطالعاتی و کاربردی مختلفی را در دستور کار دارد که در بخش انتشارات معرفی می‌شوند

چشم انداز

در چشم‌انداز اسمارت، «پیشگامی در ارائه خدمات درمانی به بیماران دارای نارسایی پیشرفته کلیوی» به شیوه‌ای که در نظام سلامت به عنوان خدمات استاندارد شناخته و نهادینه شود.